* Materiaalia näytelmistä, joita olen analysoinnut pidemmin ja laajemmin *